Форматиране и последна редакция
zelenkroki(2012)
Сканиране
Karel(2019)
Разпознаване, корекция и форматиране
Стаси 5(2020)

Дни на огнени горещници

палят столичния град,

бягат всички тлъсти грешници

из курортите на хлад.

 

Там стозвучното веселие

смешен танец ще извий,

гастрономното безделие —

дверите си ще разкрий.

 

Колко блудкави романчета

лятото ще съчетай,

колко Мичета и Анчета

пошлостта ще увенчай.

 

Легнал в хладната бирария,

патриот опиянен

хубостите на България

ще прославя по цял ден,

 

а под снопите жътварите

ще привеждат морен стан,

за да пълнят пак хамбарите

на безделнишката сган…

 

Дни на огнени горещници

палят столичния град,

бягат угоени грешници

из курортите на хлад.

«Червен смях», 30 юли 1920

Край