Това е най-новата книга на един от най-интересните представители на т.нар. „факция“ в американската литература днес — т.е. на тенденцията към създаване на високохудожествени сплави от факти и фикция, от действителност и белетристика. Творбите, включени в настоящия сборник, представят Труман Капоти откъм неговата най-добра страна: на талантлив писател и на внимателен наблюдател, на експериментатор и тълкувател, на тъжен „чичероне“ из климатизираните лабиринти на една преизподня.

Издание:

Автор: Труман Капоти

Заглавие: Музика за хамелеони

Преводач: Димитри Иванов

Година на превод: 1981

Език, от който е преведено: Английски

Издание: Първо

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1981

Тип: Роман

Националност: Американска

Печатница: ДП „Димитър Благоев“, София, ул. „Никола Ракитин“ 2

Излязла от печат: октомври 1981 г.

Редактор: Жени Божилова

Художествен редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Олга Стоянова

Художник: Ада Митрани

Коректор: Лиляна Малякова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/3384