Издание:

Автор: Цицерон

Заглавие: Етически трактати

Преводач: Юдит Филипова

Година на превод: 1984

Език, от който е преведено: латински

Издание: първо

Издател: ДИ „Народна култура“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1984

Националност: римска

Печатница: ДП „Георги Димитров“ — София

Излязла от печат: ноември 1984 г.

Отговорен редактор: Иван Генов

Редактор: Анна Николова

Художествен редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Красимир Градев

Художник: Иван Тодоров

Коректор: Петя Калевска

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/14445