Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
5 (× 6гласа)
Набиране
Пламен Барух

Източник: Словото

 

Издание:

Радой Ралин. Избрани творби в два тома. Том първи

„Български писател“, С. 1984


Дойде пролет… Пораснаха дините…

И пораснаха също тревите.

Грейна радост по всички лица:

— Ето! Пак намаляват цените,

да се радват жени и деца!

 

Но тогава заводът „Балкан“

се усети съвсем изигран.

Намаление ново ли правят?

Мигар тези другари забравят,

че печалбен си имаме план?

 

        Калкуланът Димо

        цаката откри му:

        — Слагаш нова шарка,

        пишеш нова марка,

        моля, нова десетарка!

 

В тази пролет работника Слави

икономии почна да прави…

Той от много неща се лиши,

и цигарите даже забрави,

гардероб да си купи реши.

 

Дойде лято… Пара по пара

той готовата сума събра…

Но видя, в магазина щом стъпи:

гардеробите — още по-скъпи!

О, каква ли е тази игра?

 

        Калкуланът Димо

        бързо обясни му:

        — Нова шарка,

        нова марка,

        нова десетарка!

 

Дойде есен… Със влага и киша…

Слави стяга ли, стяга каиша…

Гардероб е! Не е то шега!

Пред витрините Слави въздиша!

Повишили цените сега…

 

Дойде зима… Със студ и със сняг…

Слави събира петак по петак.

Гардероб иска той да си има.

Дойде зима… Отиде си зима,

а цените отскочиха пак.

 

        Калкуланът Димо

        бързо обясни му:

        — Шарка,

        марка,

        десетарка…

 

Дойде пролет… Пораснаха дините…

И пораснаха също тревите…

И пораснаха също цените…

Пролет дойде!… Защо ли дойде?

Пролет мила, отде-накъде?…

 

1955

Край
Читателите на „Калкуланът Димо“ са прочели и: