Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
Мария Петрова Щерева(2021 г.)
Форматиране
cattiva2511(2021 г.)

Издание:

Автор: Добри Жотев

Заглавие: От Дявола до Кибернета

Издание: първо

Издател: „Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС

Град на издателя: София

Година на издаване: 1968

Тип: стихосбирка

Националност: българска

Печатница: ДП „Георги Димитров“

Излязла от печат: 15.10.1968

Редактор: Александър Миланов

Художествен редактор: Иван Стоилов

Технически редактор: Катя Бижева

Художник: Стоян Дуков

Коректор: Маргарита Маркова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/14581


По телефона много спешно

повика ме жена му:

— Ела, у нас мъжа ми нещо,

да, да — не е добре!

 

Отидох твърде разтревожен

и имаше защо!

Нещастният приятел!

Стои сред стаята вдървисан!

Устата — клещи!

Лицето — мрамор!

Челото му, да, да, челото,

то беше най-чудато,

самото празно,

виси надвесено над празно!

 

Повиках го — дори не трепна.

Побутнах го — все същото.

Обзе ме страх и викнах страшно:

— Какви са тия номера?

Ще подлудиш жена си!

 

Приятелят ми се размърда

и още по-уплашен рече:

— Едвам навикнах да мълча,

за да си нямам неприятности

с различни хора, пред които

говоренето вреди,

и ето ти сега…

 

Пресякох го озадачен:

— Какво „сега“?

— Но ти не си ли чул?

— Какво да чуя?

— Изпробвали, братле, машина

за хващане на мисли!

 

Загледах го смутен, а той

довърши шепнешком:

— Така че, скъпи мой приятелю,

не правя „номера“,

а твърде сложни упражнения

да мога да не мисля!

 

За миг опитах като него.

Какъв ли съм изглеждал?

Край