Чезаре Марки е познат на нашия читател още от 1970 година, когато излезе книгата му „Данте в изгнание“. Той е автор на множество творби с историко-биографичен сюжет, мемоаристика и белетристика.

Настоящата книга е плод на търпеливо изследване и обработка на архивни извори и документи и представлява голям успех за съвременната италианска историография. Голям познавач на италианското средновековие, Чезаре Марки е сполучил да ни представи едно монументално пано на епохата, в която живее Бокачо — XIV в., като е успял да вмъкне и обясни всички фактори и предпоставки от социално, икономическо и културно естество, които обуславят личността на Бокачо и неговото време. За това допринасят множеството автентични мисли и изказвания на Бокачо, почерпени от личния му архив. Авторът майсторски вплита историческите факти в художествения вътък на разказа, без да го романизова. Такъв е и новият стил на днешната мемоаристика и художествена биография — белетристично разположение на почерпения от фактите и документите материал, който от само себе си внушава на читателите магическата сила на архивите от миналото.

Чезаре Марки е дългогодишен професор по латински и стара история. Понастоящем отговаря за литературната хроника на някои от големите италиански ежедневници.


Издание:

Автор: Чезаре Марки

Заглавие: Бокачо

Преводач: Божан Христов; Пенчо Стефанов Симов (стихове)

Година на превод: 1986

Език, от който е преведено: италиански

Издание: първо

Издател: Наука и изкуство

Град на издателя: София

Година на издаване: 1986

Тип: романизирана биография

Националност: италианска

Печатница: „Георги Димитров“, София

Излязла от печат: януари 1986

Редактор: Светослав Стайков; Уляна Раднева

Художествен редактор: Борислав Кьосев

Технически редактор: Бойка Панова

Художник: Богдан Мавродинов

Коректор: Стефка Николова

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/89